Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төслийн асфальтын ажил

NUBIA-1 NUBIA-2

 

Төслийн нэр: Шинэ Улаанбаатар олон улсын нисэх буудал

Төслийн хугацаа: 2015.02.01-2016.10.31

Зөвлөх компани: Azusa Sekkei ХХК ба Oriental consulting ХХК түншлэл

Ерөнхий гүйцэтгэгч: Mitsubishi-Chiyoda түншлэл

Ерөнхий туслан гүйцэтгэгч: SCTECM LLC

Туслан гүйцэтгэгч: ЭСТО ХХК

Төслийн хамрах хүрээ: Асфальт бетон хучилт, буталсан чулуун суурийн ажил, Буталсан чулуун суурийн материал нийлүүлэх

 1. Дэд суурь
 2. Буталсан чулуун суурь
 3. Асфальт хучилтын ажил
  • Суурь хучилт
  • Өнгө хучилт
 • Хөөрч буух зурвас
 • Явгалах зам
 • Үйлчилгээний зам
 • Авто зогсоол
 • Терминалын зам
 • Тойрог зам /Perimeter road/
 • Онгоцны буудлын зам