Ухаа худаг-Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын газар шорооны ажил

IMG450

 

 

Төслийн эхэлсэн хугацаа: 2012.06

Захиалагч: Монголын төмөр зам  ТӨХК

Ерөнхий гүйцэтгэгч: SCTECM  LLC

Зөвлөх: Монмэп ХХК, СойлТрейд ХХК

Туслан гүйцэтгэгч: ЭСТО ХХК

Уг зам нь Ухаа-худгийн уурхай болон Гашуун сухайтын хилийн боомтыг холбосон нүүрс тээврийн зориулалттай, нүүрс ачиж буулгах гогоцоо замыг оролцуулаад нийт 247 км урт төмөр зам юм.

Үүнээс манай компани эхлэл цэг буюу эргэлтийн тойрог болоод зөрлөгийн (депо) хэсгийн 14,8 км төмөр замын суурь бүтцийн ажлыг гүйцэтгэж байна.

Ажлын гүйцэтгэл 1,584,866м3 газар шорооны ажил буюу одоогоор ажлын нийт гүйцэтгэл 95% тай явж байна.