Чадавхи

Хүний нөөц

Тус компани нь 160 гаруй үндсэн, 300 гаран гэрээт ажиллагсадтай. Монголын болон гадаадын нэр хүнд бүхий сургуулиудыг амжилттай төгссөн өндөр ур чадвар, туршлага бүхий менежерүүдээс бүрдсэн удирдлагын баг ажиллаж байна. Мөн олон улсын чанартай авто болон төмөр замын барилга байгууламж барих технологи эзэмшсэн өндөр туршлагатай

 • Монгол улсын зөвлөх инженер – 1
 • Мэргэшсэн инжен?р – 2
 • Мэргэжлийн өндөр чадавхи бүхий менежер инженерүүд – 38
 • Мэргэжилтэй ажилчид – 100 гаран ажилтан ажиллагсадтай.

2011-2014 онд тус компанийн ажиллагсдаас

2011 онд:

 • Авто зам барилгын салбарын тэргүүний замчин – 3 хүн

2012 онд:

 • Алтан гадас одон -1 хүн
 • МЗХ-ны тэргүүний залуу алтан медаль -4 хүн

2013 онд:

 • Яамны жуух бичиг-2 хүн
 • Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч – 2 хүн
 • Онц тээвэрчин – 5 хүн
 • Монголын Авто Замчдын Холбооны хүндэт өргөмжлөл – 8 хүн
 • МТЗБҮХ -1 хүн

2014 онд:

 • Нийслэлийн тэргүүний ажилчин – 1 хүн
 • Нийслэлийн Засаг даргын жуух бичиг – 1 хүн
 • Нийслэлийн хүндэт тэмдэг – 1 хүн
 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн Аварга – 1 хүн тус тус шагнагдсан болно.