Tехнологи

Tensar

 

Геогрид технологийн хувьсал – ТЕНСАР ГЕОТОР гэж юу вэ?

Геотор нь хайрганы суулт, нягтаршилтыг сайжруулж энэ нь улмаар механик тогтворжуулсан давхаргын бүтцийн үзүүлэлтийг сайжруулдаг бүрэн дэвшилтэт технологи юм.

ТЕНСАР ГЕОТОР-ын шинж чанар

Шинж чанарын онцлог нь геоторын холбоосын хэсэг, холбоосын зузаан, үр дүнтэй байдал, торны нүхний хэмжээ болон хөдөлгөөнгүй байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог. Геотор нь нийт хучилтын материалын зузаанаас багасгах боломж бий болгож улмаар хэрэглэгдэх байгалийн материал болох хайрга, шорооны оролцоог багасгаж өгдөг.