Алсын хараа, үнэт зүйлс

Khurkhree

Алсан хараа:

Монгол Улсын авто болон төмөр замын салбарын тэргүүлэгч компани болох

Эрхэм зорилго:

Чадварлаг бүтээлч хамт олон байж, шилдэг техник технологиор Олон Улсын стандартад нийцсэн авто болон төмөр замын барилгыг бүтээн байгуулна.

Чанарын бодлого:

Тус компани нь авто болон төмөр замын барилга, байгууламжийн ажилд дэлхийн шилдэг техник технологи ашиглан Монгол Улсын хууль дүрэм, Олон Улсын стандартад нийцүүлсэн, хэрэглэгчээ дээдэлж, чанарыг эрхэмлэсэн, хүрээлэн буй байгаль орчноо хамгаалсан бодлого явуулна.